Ganti Bahasa: EN flag icon SV flag icon
Komunitas / Masuk Log
Logo musik88

Lirik Lagu Tentukan Arah Barasuara

41

Tentukan arah tentukan arahmu

Tentukan arah redam amarahmu

 

Meraja, merasa, merana

Taburi jalan dengan duri

Kau adu pahammu, pahamku

Kau benar, kau benar, kau benar

 

Menyulam taringmu

Aumanmu berseru‌

 

Hapuskan waktu dari nurani

crafted with ❤️ + 💎
Stockholm